31 ต.ค. 2556

Brittle Star F3 From P' Sak

Brittle Star F3 ตัวนี้รับมาจากพี่ ศักด์ ตอนแรกเลี้ยงร่มไป สีไม่ค่อยโดน เลยจับตากแดด สีมาเลย สวยงามครับ
29/10/13 ด้านบน

ด้านข้าง
05/12/13 ตัวนี้ก็แดงไม่มีตกเหมือนกัน รอผ่าก่อนฟอร์มคงกลับมาสวย
มุมบน

มุมข้าง

06/01/14 ดอกไม่ยอมออกมาซะที
มุมบน

มุมข้าง

Brittle Star F3 From P'Q

Brittle Star F3 ตัวนี้แบ่งพี่ Q มา ขาวดีครับ ไม่ได้ตั้งใจทรมานนะ แต่บังเอิญมีที่วางตรงแดดพอดี ฟอร์มกระชับโดยบังเอิญ สวยครับ
29/10/13 ด้านบน

ด้านข้าง
05/12/13 เริ่มแยกยอดมากขึ้น แต่ความขาวไม่เคยตก
มุมบน

มุมข้าง มีหน่อแล้วด้วย "แบบหนี่ มันต้องถอน แบบหนี้มันต่องถอน"

06/01/14 อัพเดท แยก 3 ยอดแล้ว
มุมบน

มุมข้าง

South Bay cv. Tibor

South Bay ต้นนี้โชคดี เป็นไม้ของขวัญจากคุณสืบ ได้มาจากเล่นเกมส์ใน Blog พี่ Q

29/10/13 วางไว้ใกล้ ๆ Keswick นึกว่าพวกเดียวกัน

05/12/13 เวลาผ่านไปตัวตนที่แท้จริงปรากฏ มันสวยต่างกันมากครับ จริงอย่างที่พี่ Q บอก ให้เก็บไม้สวยไปเลยดีกว่า มาว่าเค้าคล้าย Keswick ได้ไง
มุมบน

มุมข้าง ตอนนี้ทิ้ง Keswick ไปไกล เต็มฟอร์มนี้จะขนาดไหน

06/01/14 อัพเดทหน่อยครับ สวยดี
มุมบน

มุมข้าง

12/03/14 กลม สวยงามมากครับ

19/04/14 แยกยอดแล้วแต่โดยรวมยังกลมสวยอยู่ครับ ต้นนี้ชอบครับ รอเปลี่ยนกระถางไม่รู้ว่าจะใหญ่ขึ้นมั้ย11/08/14 หน่อโตขึ้นมากรอแยกหน่อและขยายกระถาง ล้นกระถาง 6" แล้วYellow Glow

Yellow Glow ได้มาจากใครจำไม่ได้แล้ว รูปถ่ายวันที่ 29/10/13
ด้านบน

ด้านข้าง
อัพเดทหน่อย หลังเอาออกรับแดดแบบเกิน 100 ผลที่ออก
15/11/13 มุมบน

มุมข้าง เหลืองสมกับเป็น Yellow Glow หน่อย
05/12/13 ผ่านมาอีกครึ่งเดือนกว่า ๆ ยังคงเหลืองสวยเหมือนเดิม
มุมบน

มุมข้าง เลี้ยงโหดตามตำราบอก มันออกมางามเช่นนี้ครับ หลังปีใหม่แคะหน่อดีกว่า

06/01/14 ยังสวยอยู่
มุมบน

มุมข้าง

13/03/14 เลี้ยงโหด ๆ เหลืองได้ใจ

Pharoah F2

Pharoah F2 แบ่งจากพี่ Q มา ได้มา 5 ต้น
ต้นแรก
05/12/13 ถ่ายมาครบ 5 ต้นเลยครับดูแล้วต่างกันบ้างเล็กน้อย
No1 มุมบน

No1 มุมข้าง

No2 มุมบน

No2 มุมข้าง

No3 มุมบน

No3 มุมข้าง

No4 มุมบน

No4 มุมข้าง

No5 มุมบน

No5 มุมข้าง

06/01/14 อัพเดทหน่อยครับ โตขึ้นเยอะครับ ต้นไหนสวยบ้าง
ต้นที่ 1 มุมบน

มุมข้าง

ต้นที่ 2 มุมบน

มุมข้าง

ต้นที่ 3 มุมบน

มุมข้าง

ต้นที่ 4 มุมบน

มุมข้าง

ต้นที่ 5 มุมบน

มุมข้าง

13/03/14 ต้นไหน พอมีอนาคตบ้างครับ
 1.
2. 
 3.
 4.
5.

19/04/14 ฟอร์มคงที่แล้ว แต่มีบางต้นไตรโครมขึ้นมาเพิ่มบ้าง

1.

2.

3.

4.

5.